2013

Utförda aktiviteter 2013

Period Plats/uppgift Beskrivning
Nov Haga Å, Krogabäcken Lokalt team syd har bildats, startuppmöte
Nov Haga Å Inventering och rensning av skräp & öppna upp lekplatser
Okt Krogabäcken, Haga Å Rensning av proppar vid stenbroar, kulvert mm
Okt Osbäcken, ovan Alleby Luckring, iordningställande av lekplatser, plantering 250 lövträd
Sep Osbäcken Elfiske, Kålsered, flyttar ner över 100 instängda yngel, nybygget
Sep Osbäcken, ovan Alleby Elfiske, ny lokal efter restaurering vid Alleby
Aug Osbäcken Fortsatt vassklippning efter trädplantering
Aug Otterbäcken Moped upplyft ur vattnet av FVF, bortkörd av trafikkontoret
Juni Osbäcken, ovan Alleby Vassklippning, förstärkning kanter, renovering flera lekplatster
Maj Provfiske, Göta Älv Fiske efter öring för provtagning, Länsstyrelsen
April Osbäcken, ovan Alleby Alplantering, 500st ovan Allebybron
Feb Teori: Biotopkartering Niclas Wengström, Sportfiskarna föreläsning, biotopkartering
Jan Teori: 8-fjordar Niclas Åberg, projektledare 8-fjordar
Jan Osbäcken, ovan Alleby Rensning av vass, förberedelser inför trädplantering
Jan Stora Ån FVF lämnar synpunkter på Välens naturreservat