2014

Utförda aktiviteter 2014

Månad Aktivitet Text 
Sep Biotopvård Osbäcken 1 ny lekplats, Kålsered, ståndsten placeras, efter nya bron
Sep Biotopvård Osbäcken 3 nya lekplatser, uppströms Golfen, ståndsten placeras
Aug Biotopvård Haga Å 2 nya lekplatser skapas, ståndsten placeras
April Teori: Kurs Fisketillsyn 8 nya tillsynsmän utbildas
April Biotopvård Krogabäcken Plantering 300st lövträd vid mynningen
April Lansering fångstrapportering Webbsidan uppdaterad med ny layout
Mars Biotopvård Osbäcken Plantering lövträd 350st, Trulsegårdssträckan
Mars Biotopvård Osbäcken Plantering lövträd 150st, Trulsegårdssträckan
Mars Teori: Fördjupning bottenfauna Artbestämning, handledare Markus Lundgren Sportfiskarna
Mars Skyltar fredningsområde Kontroll och montering av skyltar från LST
Feb Biotopvård Osbäcken Kålsered flytt av lekgrus från tillfällig bäckfåra till gamla fåran
Jan HaV remiss Föreningen svarar på HaV remiss, kvoter om två öringar mm
Jan Teori: Kick off 2014 Fiskevårdsnätverket Sportfiskarna Vattenverk Bottenfauna