Elfiske

Elfiske & uppföljing

Ett enkelt sätt att se om lekplatserna överhuvudtaget attraherar öringen, är att titta efter öringlek på anlagda platser under några höstveckor. Vanligtvis pågår leken runt Göteborg från mitten Oktober till mitten November. Ynglen kläcks sedan under April månad.
Hur produktiv bäcken faktiskt har varit mäts sedan på sensommaren genom elfiske, då är årets yngel, som växer mycket fort, vanligtvis är upp till 80mm långa, men även längre individer än så förkommer.

Förberedelser med aggregat kablar och spänner

Förberedelser med aggregat kablar och spänner

 

Registrering och längdmätning av öringyngel, Osbäcken

Registrering och längdmätning av öringyngel, Osbäcken