Rapporter/statistik

Statistik från 2015 kan man ladda ner härstats_2015

Dagsaktuell statistik, diagrammen uppdateras automatiskt, men data är ej statistiskt säkerställt. Data ska ses som en indikation. Fler data ger bättre statistik. Fortsätt att rapportera, tack för hjälpen.