Rapporter/statistik

Statistik från 2014-2017 kan man ladda ner här: stats_2017

Dagsaktuell statistik, diagrammen uppdateras automatiskt, men data är ej statistiskt säkerställt. Data ska ses som en indikation. Fler data ger bättre statistik. Fortsätt att rapportera, tack för hjälpen.