Fisketillsyn

Fisketillsyn

Det är viktigt att följa de regler som finns för att inte skada fiskbestånden. Några av föreningens medlemmar är därför utbildade i fisketillsyn och har förordnande på kusten eller i vattendragen runt Göteborg.
Föreningens tillsyningsmän, som arbetar ideellt, utför regelbundna kontroller och informerar allmänheten om gällande regler. Det är länsstyrelsen som är ansvarig kontrollmyndighet. Aktuella fiskeregler med karta finns här: Fiskeregler

20140427_092324_resized

Kurs fisketillsyn

 

 

tillsyn