Föreningsinfo

Namn: Fiskevårdsnätverket Göteborg
Säte:   Göteborg
Orgnr: 802466-2911
Bankgiro: 141-4812
Swish:  123 427 3793
Stadgar: FVF stadgar 20150416
Föreningsinfo kortversion

Föreningen
Nätverket bildades 2010 och består idag av ett 40-tal frivilliga. Vi försöker träffas i större grupp i fält 7-8 ggr/år för biotopvård och ett par tillfällen för teori på Sjölyckan, i samarbete med Sportfiskarna, under vinterhalvåret. Inga förkunskaper bara intresse krävs för att ansluta till nätverket.
Arbeten i fält består av rensning av vandringshinder (proppar, skräp), trädplantering, utläggning av sten, lekgrus, elfisken och inte minst inventering.
Nätverket är en registrerad förening och drivs samtidigt som en studiecirkel med föreläsare i samarbete med Sportfiskarna. Medlemskap i Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund är inget krav. Föreningen har inget eget fiskevatten, (förutom västkusten). FVF arrangerar inget sportfiske.

Söka fiskevårdsbidrag
Vi söker bidrag efter behov, vanligtvis i november månad för kommande år.

Utrustning, hjälpmedel
Vid utläggning av sten och grus kan en motordriven kärra eller mindre lastare hyras in.
Röjsåg, skottkärra, krattor, spänner mm finns i nätverket.

Ersättning
Vid deltagande på teorikvällarna finns möjlighet att erhålla litteratur i form av Sportfiskarnas bok ”Ekologisk fiskevård” från 2002.
Efter ett års närvaro kan också boken ”Ekologi för fiskevård” från 2011 erhållas.
Deltager man i minst 3 arbetstillfällen/biotopvård, under  en säsong, kan ”Gula kortet” kvitteras ut på Sjölyckan till näst kommande säsong,
till ett värde av 350:-. Allt arbete i nätverket sker frivilligt. Ingen tidsersättning betalas ut.