FVO-Karta

Föreningen har delat in Fiskevårdsområdet i två delar, Norra- och Södra Fiskevårdsområdet

Norra FVO Fiskarter, dokumenterade vid elfiske Längd (km) Avrinnings område km2
Osbäcken, föreningens norra huvudvattendrag Öring, Spigg, Ål, Id 9,5 16
Kvillen- Ål, Id, Lake 15 -
Pansarkvillen Ål, Lake, Mört - - Muleredsbäcken - - -
Djupedalsbäcken - - - Hinnebäcken Gädda - -
Låssbybäcken Öring,Spigg, Ål, Id, Lake 7
Madbäcken Öring 4 -
Grimåsbäcken Öring, Id, Lake, Bergsimpa 6 -
Södra FVO Fiskarter, dokumenterade vid elfiske Längd (km) Avrinnings område km2
Krogabäcken, föreningens södra huvudvattendrag Öring, Spigg, Ål, Gädda, Abborre 4,5 -
Stora Ån Öring, Spigg, Ål 5 -
Sisjöbäcken Öring 1 -
Otterbäcken Öring, Ål 3 -
Hovåsbäcken Öring, Spigg 3 -
Haga Å Öring, Spigg, Ål, Skrubbskädda 8 -
Totalt 66

LSV