Årekärrsbäcken

Årekärrsbäcken

Årekärrsbäcken är ett av Fiskevårdsnätverket Göteborgs sydligaste vattendrag. Den har ett gemensamt flöde i sin nedre del med Haga Å. Som bäcken ser ut idag, 2014, så har den inget större värde som lekbäck för havsöringen eftersom bara ca 380 meter av bäcken är tillgänglig för havsöringen. Detta beror på att det finns ett definitivt vandringshinder i form av en 1,5 meter hög betongmur nedanför Letsegårdskolonin. Detta hinder gör att fisken inte kan ta sig upp i det övre systemet utan blir ståendes nedanför betonghindret.

Målet är att under 2015 riva betongmuren för att öppna upp det övre vattensystemet för havsöringen. Arbetet med att få alla tillstånd mm för att kunna göra detta är i skrivande stund pågående. Förhoppningsvis så kan vi under 2015 ge havsöringen tillgång till ytterligare 4-6 km leksträckor.

Årekärrsbäcken kallas också för Fisjöbäcken eller Halsebäcken.

Årekärrsbäcken 2014, verksamhetsberättelse

Juni
Vandring längs dom övre sträckorna för att se hur det ser ut samt två stycken elfisken för att bedöma om det finns fisk i vattnet. Det visade sig finnas havsöring nedanför det definitiva betonghindret i zon 1 men inte ovanför. Dock hittades gott om elritsa ovanför hindret vilket detta tyder på mycket bra vattenkvalitet.

fvn_003
Elfiske i Årekärrsbäcken, © Richard Gelotte 2014

Oktober
Vi börja intressera oss för Årekärrsbäckens potential och det visar sig att det är väldigt mycket fisk som försöker ta sig förbi vandringshindret i zon 1 utan att lyckas. Förhoppningsvis så är detta hinder borta tills nästa år då Miljöteknik i Väst fått tillstånd att riva det.
Nedanför vandringshindret finns ett gammalt omlöp som bör restaureras. Förfrågan har skickats till Länsstyrelsen.

November
Stora översvämmningar i samtliga bäckar i början av månaden.
Det finns stora vandringshinder i nedre delen av zon 1 som behöver åtgärdas inför nästa år.
Sträckorna ovanför vandringshindret i zon 1 bör inspekteras och dokumenteras inför nästa år.

Film från lekperioden 2014: