Bottenfauna

Bottenfauna länkar

Småkryp i skogsvattendrag, WWF, Per Erik Lingdell, 2007
Dagsländor, en introduktion, Wild trout trust, 2006

Vad säger bottenfaunan, Naturvårdsverket, Lingdell, 2009
Bottenfauna, klassificering, generellt, VISS

Bottenfauna, klassificering, tabeller, tex ASPT, Naturvårdsverket (sid 35 för vattendrag)

 

Bestämningsnycklar

Märlkräftor,  Amphipoda
Gammarus, FBA, Michael Dobson 2012

Trollsländor,  Odonata
Royal Entomological Society 2012, D.E. Kimmins, 1950 

Dagsländor,  Ephemeroptera
Royal Entomological Society 2012, D.E. Kimmins, 1950
Larvae of British Mayflies, FBA, J. M. Elliott
Baetis Rhodani

Bäcksländor,  Plecoptera
Royal Entomological Society 2012, D.E. Kimmins, 1950
Stoneflies, Nymphs, FBA, J. M. Elliott

Nattsländor,  Tricoptera
Royal Entomological Society 2012, D.E. Kimmins, 1950
Caddis, Course supplementary larval Id, FBA Ian Wallace, Liverpool Museum 2007

 

Bottenfauna rapporter från Göteborgs kommun och i vårt område:

Populations utveckling Västra Götaland Bottenfauna 2012

Bottenfauna 2013, N800_R_2014_6 , Grimås-, Låssby-, Otterbäcken
Bottenfauna 2012, N800_R2013_3,     Sisjö-,  Krogabäcken
Bottenfauna 2011, N800_R_2012_10, Djupedalsbäcken
Bottenfauna 2009, N800_R_2010_2, Låssby-, Syrahåla bäck
Bottenfauna 2008, N800_R2009_2, Kville-, Hökällabäcken, Osbäcken Klare mosse
Bottenfauna 2007, N800_R2008_2 , Kville-, Hökälla damm

Bottenfauna 2006, N800_R2007_2, Kville-, Krogabäcken
Bottenfauna 2002,  Osbäcken tre lokaler